Vecas vitrāžas

Projektā dominē vēlme stikla materiālā izteikt filosofiskas un cilvēkam aktuālas domas par laika ritumu, viņa vietu un lomu dzīvē.

Darbos ir tematiski sasaistīti pagātnes fakti ar mūsdienām. Centrālā tēma ir pārtapšana, atdzimstot jaunā veidolā vai arī dziedējoties. Izmantotas Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vecās vitrāžas. Pēc nostāstiem, tās aiz pateicības par izglābšanu no nāves Otrā pasaules kara laikā izgatavojuši divi karavīri. Tā kā vitrāžas vairs nebija iespējams atjaunot to īpatnējās izgatavojuma tehnikas dēļ, esmu šos vecos logu paneļus pārveidojusi par savdabīgiem mākslas darbiem.

Aged stained glass

This project focuses on expressing philosophic ideas topical to a human being as regards the passing of time, place and role in life. Thematically the works connect historical facts to modern days. The central topic is the transformation via rebirth and also healing. The old stained glass comes from the St. Michael the Archangel Roman Catholic Church of Viļāni. Stories tell that they have been crafted by two soldiers as gratitude that they escaped death in the World War II. As it was not possible to restore the stained glass due to their speci’c crafting technique, I have transformed these old window panes into unique artworks.