Tallina

2016.gada janvāris. Tallina. Igaunija. Pamesta fabrika. Laukā auksti -26C.

Projekts/meistarklase „Gaisma tumsā” vai arī „Pamestas telpas poēzija” ēkā Kotzebue ielā 1. Nams gaida pārmaiņas, lai kļūtu par jaunu mājvietu Igaunijas Mākslas akadēmijai.

Īstenots sadarbībā ar fotogrāfu Imantu Ķīkuli pēc igauņu mākslinieces, profesores Igaunijas Mākslas akadēmijā Mare Saare uzaicinājuma.

Ar kustības, baltas krāsas un sīku stikla gabaliņu iesaisti uz brīdi atdzīvināta pamesta, tumša, auksta telpa.

Tallinn

January of 2016. Tallinn. Estonia. An abandoned factory. It is cold outside -26C.

Project/Master class „Light in the Dark” or „Poetry of an abandoned house” on Kotzebue street 1. The building is waiting for changes in order to become the new home of the Estonian Academy of Arts.

In cooperation with photographer Imants Ķīkulis invited by the Estonian artist, Professor of the Estonian Academy of Arts, Mare Saare.

With the help of movement, white colour and tiny glass pieces an abandoned, dark, cold room becomes alive for a moment.