Rūjiena

No 2014. gada 31.jūlija – 3.augustam Rūjienā, Dzirnavu ielā 21 īstenots starptautisks projekts “Apvērstais Nams”. Tā ietvaros ar mākslinieku gādību veca, pussagruvusi māja ieguva jaunu, iespējams, pēdējo veidolu – vides objekts, tādējādi mudinot apkārtējos iedzīvotājus un arī pilsētas viesus palūkoties uz ierasto apkārtni no cita skatupunkta un meklēt vērtīgo tur, kur šķietami nekā nav. Katrai mājai ir savs dzīvesstāsts, kas nereti sniedzas cauri paaudzēm, un pat necilākā māja sargā sevī stāstus par pagājušiem laikiem, notikumiem, kuri mūsdienās var likt elpai aizrauties, vismaz no brīnumiem.

Mākslinieki Inguna Audere (Latvija), Maikls Rodžers (ASV) un Kazuši Nakada (Japāna/Somija) par savu mākslas darbu iedvesmas objektu izvēlējās māju Vidzemes ziemeļos, Rūjienā. Metaforiski un vispārināti šādu pamestu namu iespējams salīdzināt ar cilvēka nodzīvotu mūžu un atkal saplūšanu ar dabu. Šai gaistošajai, nemateriālajai sajūtai bija vajadzīgi pierādījumi, kurus četru dienu garā fotosesijā iemūžināja Imants Ķīkulis.

Rūjiena

From July 31st until August the 3nd , 2014 an international project “Abandoned House” was implemented in Rūjiena, 21 Dzirnavu Street, wherein an old, half-collapsing building acquired a new, perhaps, its’ last face with the help of artists – it became an environmental object, which invites the locals and the guests of the city to view their usual environment from a different viewpoint, to look for something of value where there previously seemed to be none.
Each house carries its’ own life story, which often reaches back for generations, and even the most modest of houses holds within itself stories of the times gone by, of events, which today might take one’s breath away, at least out of wonder.

Artists Inguna Audere (Latvia), Michael Rogers (USA) and Kazushi Nakada (Japan/Finland) chose a house in Rūjiena, to the North of Vidzeme region of Latvia, as the object of inspiration. Metaphorically and generally speaking such an abandoned house could be compared to a life lived by a person, and merging with the nature afterwards. This volatile, intangible feeling needed proof which were collected during a four-day-long photo shoot by Imants Ķīkulis.

www.abandonedhouse.lv