Personālizstāde “Pāri” Ādažu Kultūras centrā 27.09. – 31.10.2017.

Izstādes kodolu veido 4 mākslas darbi, un vienā no tiem māksliniece pieskaras tēmai par tautas dejas laikmetīgumu, no jauna un personīgi  atklājot dejas būtību.

Vizuālo pārdomu lokā ietilpst arī autores iemīļotā materiāla – stikla efemeritātes apzināšanās un izmantojums visai tiešā veidā. Viņa izspēlē tā klātbūtnes un neesamības sajūtu pretrunīgumu dažādu stiklam līdzīgo materiālu lietojumā.

Māksliniece ir arī Tautas deju kopas „Sprigulis” dalībniece, tādēļ vienas no darbiem – instalācijas  „Gaistošā klātbūtne” izveidē iesaistīti arī dejotāji, kuru sniegums pēc  horeogrāfes Intas Vītolas radītās kompozīcijas kļūs par šī darba tapšanas būtisku sastāvdaļu.

Izstādes atbalstītāji: VKKF, Ādažu Kultūras centrs, Deju kopa “Sprigulis”

 

A solo exhibition “Above” at the Ādaži Culture Centre September 27 – October 31, 2017

The exhibition is centred on 4 works of art, and one of them is related to the contemporaneity of folk dance, discovering the essence of dance anew and from a personal perspective.

The themes of the visual discussion also include ephemerality of the artist’s favourite material glass. She plays around the contradictory feelings of its presence and non-presence using various materials similar to glass.

The artist also is an active participant of the Latvian folk dance ensemble ‘Sprigulis’, and that is why one of the installation works “The presence of volatile” has been created with the help of dancers. Their performance led by the choreograph Inta Vītola would become an essential part of the art-work’s birth.

The exhibition is supported by SCCF, Ādaži Culture Centre, folk dance ensamble ‘Sprigulis’

 

Video par izstādi: