Noslēpums / Secret 2019

 

20.gs. 70. Gadu Rīgas pagalmos bija populāra bērnu spēle “Noslēpumi”. Spēlē meitenes no dažādiem atrastiem priekšmetiem veidoja kompozīcijas zemē, un, kad tās bija gatavas, tās pārklāja savu darinājumu ar stikla lausku un paslēpa. “Noslēpums” tika atklāts dažām draudzenēm, taču bieži bien arī pašas autores neatcerējās tā atrašanās vietu.

 

In the 70’ ties there was a popular children’s game “Secrets” that was being played in Riga’s yards. In this game girls would make compositions from various found objects into the ground and then cover them with found glass splints. Afterwards girls would entrust the location of the composition to some of the closest friends, but after a while even the authors would have forgotten the precise place of the “Secret”.