Maģiskais teātris 2010-1014

Projekts veidots kā interaktīva spēle – izstādes un performances apvienojumā. Tās veidotāji – režisors Viktors Jansons, komponists Juris Kulakovs, mākslinieki Inguna Audere un Maikls Rodžers radījuši savas interpretācijas vācu rakstnieka Hermaņa Heses darbam „Stepes vilks”.

Kompozīcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” ietver „Stepes Vilka” komentāru montāžu ar dzejnieka Jāņa Akuratera dzejas teksta lasījumu, speciāli komponētiem dziedājumiem, stikla mākslas objektiem un telpas dizainu. Izmantojot Hermaņa Heses romānā aprakstīto personības sašķeltības shēmu „cilvēks – dzīvnieks”, tiek atklāts dzejnieka Jāņa Akuratera radošās personības tapšanas ceļš 20.gadsimta sākumā.

Projekts īstenots vairakkārt: Latvijā – Jāņa Akurātera muzejā, ES mājā, Zviedrijā – Gotlandes mākslinieku apvienības galerijā, un uz tā bāzes izveidota arī mākslinieku radītā kompozīcija Ebeltoftas stikla muzeja izstādei „Bodytalk” Dānijā.

Darbu nosaukumi:

  1. Nebijuša gadījuma pieraksts
  2. Hermīnes karnevāla tērps
  3. Es tevi redzu
  4. Ekspozīcijas iekārtojums ES mājā
  5. Anarhista dienasgrāmata Ebeltoftas stikla muzeja izstādē