Degt. Mēness.

Izstāde „Mēness un naglas. Degt.” ietverta Jāņa Akurātera muzejā rīkotajā akcijā „Cafe Spleen jeb Augusts 1914”, kurā režisora Viktora Jansona vadībā no vairākiem aspektiem tiek piedāvāti risinājumi Pirmā pasaules kara tēmai. Kopīgi ar amerikāņu mākslinieku Maiklu Rodžeru (Michael Rogers) izstādes ekspozīcija veidota kā vizuāla metafora Neiznīcināmajam cilvēkā brīdī, kad dvēsele, sapņu un īstenības skarta, tiecas pēc patvēruma. Pārtapšana, atjaunošanās, dziedinājums vai pārlaicīgā tvērums dažādās izteiksmēs ir kopīga iezīme abu mākslinieku visnotaļ atšķirīgajā daiļradē. Ja interesē,tad vairāk:  http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/makslinieki-stikla-ataino-pirma-pasaule-kara-temas.a95006/

Burn. Moon.

Exhibition „Moon and nails. Burn.” included in the event „Cafe Spleen or August of 1914” at the Jānis Akuraters Museum lead by director Viktors Jansons depicts various artistic ideas on the subject of World War I. Together with American artist Michael Rogers, the visual display of the exhibition was created as a visual metaphor for the Invincible within a person at the moment when the soul is touched by dreams and reality and reaches for a shelter. Transformation, regeneration, healing or capture of the eternal in various expressions is the common characteristic of both artists who otherwise have quite different creative work. See further information here:  http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/makslinieki-stikla-ataino-pirma-pasaule-kara-temas.a95006/