320 vēstījumi Rīgas Domā

Idejas pamatā ir notikums: 1517. gadā Mārtiņš Luters pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes. Tas atspoguļoja būtisku pārmaiņu sākumu sabiedrībā un līdz ar to arī kultūrvidē – izmainīja cilvēku domāšanu, paradumus, tikumus.
Radošās darbnīcas laikā bērni paši vai ar vecāku palīdzību ar degošas sveces pilinājumiem uz rombveida spoguļa virsmas atstāja savu vēstījumu – tā brīža emocionālu zīmējumu. Katrs stikliņš tika ievietots kopējā sienas kompozīcijā.

320 messages in Riga Cathedral

The idea is based on the event: in 1517 at the door of Wittenberg church Martin Luter nailed 95 theses. This reflected to the significant development in society and in the culture as well – people’s minds, habits, virtues has changed.

During the creative workshop children themselves or with help of their parents dropped hot candle wax on diamond shaped mirror surface – message as moment of emotional drawing. Each glass was placed in the overall composition on the wall.